Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Om Assistansanordnarna

Assistansanordnarna är en politiskt oberoende branschorganisation för större, värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans. Vi startade redan i mitten av 1990-talet som ett nätverk med några av de då största bolagen och kooperativen i branschen, men sedan 2006 är vi en ideell förening. Idag består verksamheten av 16 stycken anordnare men vi växer stadigt.

Vi representerar cirka 1 200 assistansanvändare och över 10 000 personliga assistenter!

Syftet med Assistansanordnarna är bland annat att föra fram gemensamma synpunkter till makthavare och beslutsfattare. I föreningens stadgar framgår att ändamålet med föreningen är att att tillvarata och främja medlemmarnas intressen som anordnare av personlig assistans, samt att främja utvecklingen och efterlevnaden av den så kallade brukarmaktprincipen.

Vår värdegrund

Bild på två händer som håller i jord med en liten planta
Vår värdegrund bygger på LSS-lagens intentioner och målsättning (§§ 5-7 LSS). Självbestämmande, delaktighet, jämlikhet och integritet för den assistansberättigade är en självklarhet för oss. Vi verkar för att den assistansberättigade ska ha största möjliga inflytande och själv, eller genom sin företrädare, styra över sin egna personliga assistans.

Medlemmarna i Assistansanordnarna har ett rättighetsbaserat intresse och engagemang för den personliga assistansen som går före det kommersiella syftet. Vi värnar, såväl inom verksamheterna som ute i samhället, om att utvecklingen av den personliga assistansen sker med LSS-lagens intentioner som grund. Vi arbetar för en hållbarhet av reformen med ett livslångt perspektiv. Assistansanordnarna bevakar händelseutvecklingen inom den personliga assistansen och är med och påverkar när assistansanvändarnas rättigheter hotas.

Organisation

Assistansanordnarna är en ideell förening där styrelsen är det beslutande organet. I styrelsen sitter verksamhetsledarna för några av medlemsorganisationerna i föreningen. Styrelsen väljs av årsmötet för ett år i taget. Föreningen har också en verksamhetsansvarig som ansvarar för det löpande arbetet.