Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~Webbplatsen är inte längre aktiv. Tack för ditt besök.


Assistansanordnarna söker verksamhetsansvarig

Assistansanordnarna är en branschorganisation för värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans i Sverige. Vi driver branschspecifika frågor gentemot myndigheter och politiker med assistansanvändarens rättigheter som grund, men fungerar även som... Läs mer »


Ny medlem – Ramp

Förra veckan, mitt under den myllrande Leva&Fungera-mässan, hade styrelsen möte och valde in Ramp Personlig Assistans AB som medlemmar. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna!

Läs mer »

Ny vägledning från FK

Veckan innan jul publicerade Försäkringskassan sin nya vägledning om assistansersättning. Det är version 11 i ordningen och den innehåller en rad ändringar. Bl.a. förtydligas jour-begreppet, kommunikation, ingående kunskap, övriga... Läs mer »


Riksdagen sade ja till lagändring

Riksdagen sade ja till regeringens kritiserade förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. De nya reglerna börjar gälla 1... Läs mer »


Nytt projekt – Assistanstips

Independent Living Institute har fått medel från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet Assistanstips. De söker nu en projektledare. Assistansanordnarna finns med i referensgruppen.

Projektet Assistanstips påbörjas

Genom... Läs mer »


Nytt timbelopp för år 2013 i assistansersättningen

Regeringen har beslutat att schablonbeloppet för assistansersättningen enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken, ska vara 275 kronor per timme för år 2013. Timbeloppet för år 2012 är... Läs mer »


Yttrande SOU2012:6

Nu är Assistansanordnarnas remissvar på enmansutredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter inom assistansersättningen klar. Det blev ett långt dokument på 12 sidor som du här kan ladda ner som... Läs mer »